ซักซ้อมเตรียมความพร้อม การเกิดอุบัติเหตุหมู่

โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง ซักซ้อมเตรียมความพร้อม การเกิดอุบัติเหตุหมู่ เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2651 ณ สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหารและโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง เวลา 14.00 น.

Comments

comments

About the Author

kaen

No Comments

ใส่ความเห็น