ตัวแทน รพ.ค่ายฯ เข้าอบรมโครงการ Rolling Quality Momentum

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง ส่งกำลังพล หัวหน้าแผนกฝ่ายรักษาและสนับสนุน เข้าร่วมอบรมโครงการ Rolling Quality Momentum ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อเตรียมตัวสู่การ Reaction Credit สถานพยาบาล ขั้นที่3 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

Comments

comments

About the Author

kaen

No Comments

ใส่ความเห็น