นิเทศโรคลมร้อนหน่วยฝึกทหารใหม่ ม.พัน28

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง นิเทศโรคลมร้อนหน่วยฝึกทหารใหม่ ม.พัน28 ดูแลใส่ใจ และเฝ้าระวัง โรคลมร้อน กับน้องๆทหารใหม่

Comments

comments