“ปลูก ปั่น ต้านโกง” Zero tolerance

วันที่ 9 ธ.ค.60 พ.อ.นิธิไชย บุญไชย ผอ.โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม  “ปลูก ปั่น ต้านโกง” Zero tolerance และส่งเจ้าหน้าที่และรถพยาบาล สนับสนุนกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ พุทธอุทยาน เพชบุระ

Comments

comments