ศูนย์สารสนเทศ

จ.ดำเกิง

จ.ส.อ.ดำเกิง   ขาวเขียว

หน.ศูนย์สารสนเทศ

chamaiporn2

น.ส.ชะมัยพร    เทียบรัตน์

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ชั้น 2

NameSizeHits
Unit shcool เรื่องไฟล์ประสงค์ร้ายกับคอมพิวเตอร์1.8 MiB388
โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อนไฟล์Hidden Fixer245.4 KiB132