หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกน่วยแพทย์ โครงการพิจิตรเมืองยิ้ม ณ วัดไตรยาง อ.หนองทรายพูน จ.พิจิตร

วันที่ 21 ธันวาคม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง ออกน่วยแพทย์ โครงการพิจิตรเมืองยิ้ม ณ วัดไตรยาง อ.หนองทรายพูน จ.พิจิตร ยิ้มละไมใส่ใมจเหมือนสมาชิกในครอบครัว

Comments

comments

About the Author

kaen

No Comments

ใส่ความเห็น