ประวัติโรงพยาบาล

ปี 2523 กรมแพทย์ทหารบก ประกาศให้ หมวดเสนารักษ์ กองร้อยกองบังคับการ กรมทหารม้าที่ 3 ดำเนินการเปิดที่ตรวจรักษาพยาบาลกำลังพลในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายแพทย์ กรมทหารม้าที่ 3 (ร้อยเอกศรัณย์ จีระพันธ์) เป็นผู้บังคับหน่วยรักษาพยาบาลคนแรกในพื้นที่ และใช้อาคารสถานที่ของ กองร้อยกองบังคับการกรมทหารม้าที่ 3 ดำเนินการ ปี 2523 กองทัพบกมีคำสั่งจัดตั้ง จังหวัดทหารบกพิษณุโลก (ส่วนแยกที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์) เมื่อ 30 มิ.ย.2523 เป็นหน่วยอัตราการจัด เฉพาะกิจ และมี โรงพยาบาลจังหวัดทหารบกพิษณุโลก (ส่วนแยกที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์) เป็นหน่วยในอัตราด้วย แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ ทางการแพทย์บรรจุ ปี 2526มีแพทย์ เภสัชกร นักโภชนากร เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์บรรจุ และได้รับโอนความรับผิดชอบการรักษา พยาบาลจาก หมวดเสนารักษ์ กองร้อยกองบังคับการ กรมทหารม้าที่ 3  มาดำเนินการที่ โรงพยาบาลจังหวัดทหารบกพิษณุโลก
( ส่วนแยกที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ ) ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2526 (ถือเป็นวันสถาปนาหน่วย) โดยใช้อาคารสถานที่เดิม ปี 2527 กองทัพบกมีคำสั่งแปรสภาพ จังหวัดทหารบกพิษณุโลก(ส่วนแยกที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์) เป็น จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ทำให้ โรงพยาบาลจังหวัดทหารบกพิษณุโลก (ส่วนแยกที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์) ได้แปรสภาพเป็น โรงพยาบาลจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ 9 พ.ค. 2527 ปี 2530 จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ดำเนินการซ่อมแซมอาคารเดิมของ กองร้อยบริการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ โดยใช้งบเครดิต แม่ทัพภาค 3 มาทำการปรับปรุง ซ่อมแซม เป็นเงิน 81,000 บาท ให้เหมาะสมกับเป็นสถานรักษาพยาบาล และ โรงพยาบาลจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ในอาคารชั่วคราว ตั้งแต่ 5 มี.ค. 2530 ปี 2531 โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง ได้ให้การสนับสนุนส่งกำลังสายแพทย์ หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ในการป้องกันประเทศ “ยุทธภูมิร่มเกล้า อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก” จำนวน 13 หน่วย และ ให้การรักษาพยาบาลกำลังพลที่บาดเจ็บต่อจาก โรงพยาบาลในแนวหน้า และให้การ สนับสนุนการส่งกลับ ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวประสบ ความสำเร็จด้วยการสนับสนุนของ กรมแพทย์ทหารบก, กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบ ที่ 3, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ปี 2533 ได้รับพระราชทานชื่อค่ายทหาร “ค่ายพ่อขุนผาเมือง” และโรงพยาบาลได้เปลี่ยนนามหน่วยตามชื่อค่ายทหาร เป็น โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง ปี 2534 – ปี 2536 ได้รับอนุมัติและทำการก่อสร้างอาคารถาวร โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของค่ายฯ และด้านข้างติดถนนทางหลวงแผ่นดิน และได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่อาคารถาวร ตั้งแต่ 27 ก.ย. 2536 จนถึงปัจจุบัน

วันสถาปนาโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง   วันที่ 27 กันยายน 2536

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *